Genesis Shards Overview

Dự án tiếp theo #2 mà BTA muốn gửi đến các bạn trong loạt bài viết Blockchain gem projects chính là Genesis Shards. 

Mong rằng qua bài viết này, bạn đọc sẽ có thêm nhiều thông tin mới và góc nhìn đa chiều hơn về dự án

Blockchain gem project #2: Genesis Shards (English below)

Date : 2021-03-30

Authors: Chinh Nguyen

Reviewer: Cuong Nguyen

Tổng quan về Genesis Shards

Genesis Shard

 • Thị trường Pre-IDO ngày nay tập trung nhiều vào các vấn đề về thanh khoản
 • Hiện tại, chúng ta chỉ có thể thực hiện Pre-IDO ở sàn OTC nằm rải rác và khó tìm cho các nhà đầu tư F0
 • Trong trường hợp tìm thấy một kênh thích hợp, chúng ta vẫn phải đối mặt với vấn đề thiếu thanh khoản, điều này làm cho việc thực hiện giao dịch khối lượng lớn trở nên khó khăn. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất đến từ việc thiếu sự nhất quán khi giao dịch OTC cho pre-IDO tokens, nơi các giao dịch thường được tiến hành giữa hai bên mua và bán còn thiếu sự đảm bảo về độ an toàn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mục tiêu giải quyết bài toán trên trở nên cần thiết hơn bao giờ hết và đó là lý do ra đời của Genesis Shards.

Nền tảng dự án

 • Genesis Shards nhắm đến việc tạo thanh khoản trong giai đoạn Pre-IDO để giải quyết các vấn đề mà giao dịch OTC do 2 bên thực hiện trong môi trường rủi ro và có khả năng không thể chi trả
 • Các giải pháp từ Genesis Shards:
  • Đưa các NFT dẫn đầu dưới dạng tuỳ chọn Defi (Defi Option): tiên phong trong việc chuyển đổi NFTs thành những sản phẩm tuỳ chọn, phái sinh. Ở thời điểm hiện tại, thị trường truyền thống đang có quy mô ước tính khoảng 48 nghìn tỷ USD và tương ứng qui mô thị trường phái sinh là khoảng 640 nghìn tỷ USD. Tiềm năng của Genesis Shards là rất lớn, khi là dự án đi tiên phong trong việc ứng dụng tuỳ chọn Defi vào thanh khoản cho tiền IDO. Nếu thị trường của tuỳ chọn Defi trên NFT có thể đạt được 5% tổng giá trị thị trường phái sinh, thì có thể chiếm đến 25 tỷ USD.
  • NFT-ying thị trường OTC: tạo ra một sân chơi đáng tin cậy để giao dịch NFT một cách an toàn bằng sản phẩm phái sinh, qua các nhóm thanh khoản trên nền tảng Genesis Shards.
 • Thị trường mới:
  • Token mới: Hạn chế việc thông báo thiếu thanh khoản do nhiều lý do khác nhau bao gồm cả việc can thiệp vào kế hoạch IDO.
  • NFT WRAPPER: NFT bị khóa được xem như là những token bị neo/lock, không có khả năng lưu thông. Cần khởi động giá sơ khởi và là bệ phóng ban đầu cho việc đưa ra cộng đồng
  • IDO: NFT chứa mã thông báo Pre-IDO sẽ được hoán đổi cho mã thông báo Post-IDO
 • GS Token→ Gen Access→ Gen Tickets→ Gen NFTX.
  • GS Token: là token được sử dụng trong hệ sinh thái. Đã swap cho các phần tử như GEN ACCESS.
  • Gen Access: Gia nhập vào Hệ sinh thái GENESIS SHARDS cho phép người sở hữu có được GEN TICKET.
  • Gen Tickets: Mỗi ticket sẽ có số lượng thẻ Pre-IDO khác nhau bên trong. Thẻ có thể được giao dịch trên GEN NFTX hoặc được đổi lấy mã thông báo Post-IDO.
  • Gen NFTX: Thị trường cho các sản phẩm DeFi đến từ hệ sinh thái GENESIS SHARDS với khả năng phân mảnh NFT để hoán đổi phân đoạn

Đối thủ cạnh tranh

 • Các kênh OTC nơi sẽ có rủi ro khi giao dịch
 • IOU, chẳng hạn như trường hợp của Dfinity ( ICP ) đang giao dịch dưới dạng IOU trên hai sàn giao dịch MXC và Tokok nhưng mức giá trên hai sàn có sự khác biệt

Vì vậy, Genesis Shards sẽ là nền tảng rất tiềm năng khi cho phép người dùng có thể giao dịch token trước thời điểm IDO.

Thông tin về token

 • Token: $GS (ERC20)
 • Lợi ích:
  • Chuyển $GS để có quyền truy cập nhiều cấp độ
  • Giảm phí giao dịch
  • Quản trị các quyết định trên các thông số khác nhau
 • Chưa có thông tin về thời điểm phát hành token

Team

Partners/Backer

 • Polkadot
 • Moonbeam
 • Polygon
 • Kylin Network
 • PolkaFoundry

Investor:

Genesis Shards đã hoàn thành gọi vốn 2,7 triệu usd từ các quỹ đầu tư danh tiếng như 3 Commas, Block Dream Fund by OKEx, LD Capital, Spark Digital Capital, Momentum 6, Solidity Ventures, BlackEdge, Morningstar, BitBloc, Blocksync, Chain Capital, X21, Astronaut Capital, Moonrock Capital, Moonwhale Ventures, PNYX Ventures, AU21 Capital, Master Ventures, PetRock Capital, Santiago Roel Santos của Parafi Capital; Sandeep Nailwal, co-founder Polygon; Danish Chaudhry, CEO của Bitcoin.com, Rachid Ajaja, CEO và founder của Alliance Block đều đầu tư và ủng hộ dự án.

Roadmap:

 • Genesis Shard dự định giải quyết vấn đề thanh khoản pre-IDO.
 • Và cũng có ý định giải quyết vấn đề này cho các mã thông báo trên nhiều blockchain: GEN NFTX, GEN SAFTS, GEN TICKETS, $GS, GEN ACCESS

Nhận xét:

 • Đối tác của Genesis sẽ được phân loại thành 3 phân khúc: Tiếp cận Genesis, Mạng lưới Hệ sinh thái Genesis và Tư vấn của Genesis
 • Genesis Shards tăng 2,7 triệu đô la để tạo thị trường Pre-IDO mới bằng cách sử dụng các tùy chọn DeFi NFT (https://genesis-shards.medium.com/genesis-shards-raises-2-7m-to-create-new-pre-ido- market-using-defi-nft-options-bac4003224e0)

Reference/Tham khảo

English version

Genesis Shards Overview

 • The Pre-IDO market today: Focus on the liquidity problems –
 • Currently, we can only do the Pre-IDO in OTC (over the counter) platorms or forums which are scattered and hard to find for the average investor.
 • In case we find one, we still have to deal with the LACK OF LIQUIDITY => making high volume trades too difficult. The biggest problem, however, is the highly inconsistent OTC trade practices for pre-IDO tokens where these trades are often conducted by two parties in an uncertain environment with a high risk of default. => Genesis Shards – the first marketplace for PRE-IDO tokens on NFTs. => Transforming NFTs into a liquidity vehicle for Pre-IDO tokens and a whole new suite of Defi product across multiple blockchains

Fundamentals:

 • Genesis Shards aims to create liquidity in the Pre-IDO stage to solve the problem of OTC transaction conducted by two parties in an uncertain environment with a high risk of default.
 • The solutions of Genesis Shards:
 • Pioneering NFTs as DeFi Options (NFT 2.0): wrap time-locked fungible tokens into NFTs to be served as DeFi options. At the present, the traditional finance market has a size of roughly $48 trillion and correspondingly the estimate of its derivative market size at 640 trillion approximately. Using the conservative projection, now DeFi has a TVL of around $41 billion (Defi Pulse) so the DeFi derivative marketplace could be worth $540 billion. Potentially, Genesis Shards is exploring the era of DeFi options where pre-IDO liquidity is only the first application. Imaging that DeFi options on NFTs can capture 5% of the value of DeFi derivatives market that alone gives the DeFi options marketplace a $25 billion value.
 • NFT-ying the OTC market: create a reliable marketplace for safely trading NFTs that are wrapped from time-locked fungible tokens through liquidity pools on Genesis Shards.
 • New Market:
 • NEW TOKENS Illiquid tokens due to various reasons including interfering with IDO plan
 • NFT WRAPPERS NFT wrapped liquid tokens that isolates circulating tokens. Enabling early price discovery and launchpad style crowd-sourced exposure
 • IDO NFTs containing Pre-IDO tokens to be swapped for Post IDO tokens
 • GS Token→ Gen Access→ Gen Tickets→ Gen NFTX
 • GS Token:Utility token in the ecosystem. Swapped for elements such as GEN ACCESS.
 • Gen Access:Entry into the GENESIS SHARDS Ecosystem allowing holders to acquire GEN TICKETS
 • Gen Tickets:Each ticket will have varying amount of Pre-IDO tokens that are inside. Tickets can be traded on GEN NFTX or be swapped for Post-IDO tokens.
 • Gen NFTX: Marketplace for DeFi products coming out of GENESIS SHARDS ecosystem with the ability to shard NFTs for fractional swaps

Competitors:

 • OTC channels where would be too risky for trading.
 • IOU such as the case of Dfinity (ICP) is trading as IOU on two exchanges of MXC and Tokok but its two prices are two far each other.

So Genesis Shards is the first platform for pre-IDO tokens trading

Tokenomics:

 • Token: $GS (ERC20)
 • Benefits:
  • Swap $GS in order to have access to different tiers.
  • Reduction of swap fees.
  • Governance decisions on various parameters
 • TGE/Listing: N/A

Team

Partners/Backer

 • Polkadot
 • Moonbeam
 • Polygon
 • Kylin Network
 • PolkaFoundry

Investor:

 • Genesis Shards has completed to raise $2.7M from industry heavyweights such as 3Commas, Block Dream Fund by OKEx, LD Capital, Spark Digital Capital, Momentum 6, Solidity Ventures, BlackEdge, Morningstar, BitBloc, Blocksync, Chain Capital, X21, Astronaut Capital, Moonrock Capital, Moonwhale Ventures, PNYX Ventures, AU21 Capital, Master Ventures, PetRock Capital, as well as many other reputed angels such as Santiago Roel Santos of Parafi Capital; Sandeep Nailwal, co-founder and chief operations officer of Polygon; Danish Chaudhry, CEO of Bitcoin.com; and Rachid Ajaja, CEO and founder of Alliance Block all supported the rounds.

Roadmap

 • Genesis Shard intend to solve the problem of pre-IDO liquidity.
 • But also — intending to solve this issue for tokens on multiple blockchains: GEN NFTX, GEN SAFTS, GEN TICKETS, $GS, GEN ACCESS.

Remarks:

Reference

Tags: