Peri Finance – BTA Ventures AMA Series Recap

BTA Ventures chủ trì buổi AMA cùng dự án Peri Finance

tại cộng đồng BTA Community

Peri

20 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2021

 

Phần 1

Câu  hỏi 1: Trước tiên xin giới thiệu đôi nét về Peri Finance?

Trả lời câu 1: Dự án là nơi xây dựng tất cả các loại tài sản synthetic DEX trên Polkadot. Chúng tôi hiện đang xây dựng một tài sản tổng hợp DEX, nơi mọi người có thể thế chấp PERI, USDC và NFT để nắm lấy cơ hội của chuỗi on/off và sự biến động giá trị của tài sản tài chính/phi tài chính truyền thống. Nền tảng sẽ cung cấp cả tài sản tổng hợp đơn giản lẫn tài sản có đòn bẩy được gọi là Pynths, chúng sẽ thu hút các nhà đầu tư chênh lệch giá (arbitrageurs) và tăng khối lượng giao dịch, mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư. Chúng tôi đã thu hút được các nhà đầu tư như: LD Capital, OneBlock, BlueBloock, PrivCode, Ruby Capital, Dasheng Capital, Ramprate, 18 Ventures, Blackdragon, Blocksync, BTA Ventures,…

Câu hỏi 2: Peri Finance giải quyết được những vấn đề quan trọng nào mà các dự án hiện tại không giải quyết được và lợi thế cạnh tranh của dự án là gì?

Trả lời câu 2: PERI Finance là nơi phát hành cross-chain synthetic phi tập trung, và là một giao thức sàn phái sinh cung cấp thanh khoản không giới hạn trên mạng lưới Polkadot. Ngoài ra, PERI Finance cung cấp các giải pháp đối với các vấn mà các dự án Defi trên Ethereum đang đối mặt bao gồm phí GAS cao đến mức phi lý, tốc độ giao dịch chậm và khả năng xảy ra các cuộc tấn công khác nhau như front running và flash loan. Dự án giải quyết các vấn đề này bằng cách khai thác giải pháp Layer2 với OVM(Optimistic Virtual Machine) trên Polkadot  thông qua việc khai thác WASM và Substrate.

Câu hỏi 3: Bạn có thể nói ngắn gọn về các cột mốc quan trọng nhất mà dự án đã đạt được và các mục tiêu với các mốc thời gian, cũng như chia sẻ lộ trình của dự án không?

Trả lời câu 3:

 • Tháng 3 năm 2021 ra mắt Staking dApp trên Ethereum Kovan testnet.
 • Tháng 4 năm 2021 ra mắt Staking dApp trên Ethereum Mainnet.
 • Tháng 5 năm 2021 ra mắt DAO
 • Tháng 6 năm 2021 ra mắt Staking dApp và DEX dApp trên Polkadot parachain testnet.
 • Tháng 7 năm 2021 ra mắt DEX dApp trên Polkadot parachain Mainnet.
 • Tháng 9 năm 2021 thêm NFT synthetic asset
 • Tháng 12 năm 2021 thêm Perpetual Futures swap

Nhóm sẽ sớm nhận được tài trợ nền tảng web3 và sẽ liên tục theo dõi sự thay đổi công nghệ trên Ethereum chẳng hạn như ZK-Rollups cũng như Parachains với WSAM và EVM trên Polkadot để chúng tôi có thể áp dụng các giải pháp cho nền tảng ngay khi có bất kỳ công nghệ nào hoạt động tốt hơn trên Polkadot.

Câu hỏi 4: Bạn có thể giới thiệu tổng quan về Tokenomics của mình và TIỆN ÍCH của mã thông báo PERI không? Tôi chắc rằng mọi người đều háo hức muốn biết.

Trả lời câu 4: PERI là một token tiện ích, được sử dụng để tạo ra một pool thanh khoản trong quá trình staking, tạo ra Pynth cơ bản, pUSD. Chúng cũng là một công cụ được sử dụng để vote trong PERI DAO, đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của PERI Finance. Các holder PERI sẽ nhận được ba phần thưởng khác nhau bằng cách staking PERI hoặc USDC và đúc Pynths. Trong số 3 phần thưởng đó, 2 phần thưởng được trao bằng token PERI.

Phần thưởng đầu tiên đến từ chính sách cung ứng lạm phát PERI. Nguồn cung ban đầu của PERI sẽ là 11.000.000 và 9.000.000 nữa sẽ được phát hành trong 40 tháng như một khoản đền bù cho việc staking với khoảng thời gian hàng tuần, dẫn đến tổng số 20.000.000 được lưu hành.

Phần thưởng thứ hai là phân phối doanh thu của PERI.Assets. Các quỹ được quản lý đến từ 50% nguồn quỹ được huy động từ việc bán token PERI, vì vậy holder có thể được thưởng thêm lợi nhuận chỉ bằng cách staking PERI.

Cuối cùng, việc phân phối hoa hồng phát sinh trong các giao dịch Pynths và tạo đòn bẩy cho giao dịch hợp đồng Pynths. Hệ thống sẽ lấy khoảng 0,3% phí và chuyển chúng vào nhóm phí sẽ được phân phối tương ứng cho các PERI staker.

Tiện ích của token PERI, việc phân phối phần thưởng hoặc tỷ lệ tài sản thế chấp có thể được thay đổi bởi PERIDAO.

Câu hỏi 5: Một trong những phần quan trọng nhất của PERI là Synthetic Asset. Bạn có thể nói rõ về Synthetic Asset không? Động lực nào khiến người sáng lập PERI chọn mạng lưới thanh khoản Polkadot?

Trả lời câu 5: Synthetic Asset là một công cụ rất mạnh để truy cập tất cả các loại tài sản. Chúng tôi đặt tên nó là Pynths.

Pynths là viết tắt của PERI Synthetic Assets và là tài sản tổng hợp của Forex, Chỉ số, Hàng hóa và Tiền điện tử trong thị trường tài chính truyền thống. Giá di chuyển theo giá thực tế của tài sản cơ sở. Nó có thể được gọi là phái sinh Delta One, tuy nhiên vì các giao dịch được thực hiện bởi các hợp đồng thông minh trong mạng blockchain và tất cả tài sản nằm trên ví của chính bạn, nên chúng minh bạch, rất tiện lợi và có độ tin cậy cao. Các sản phẩm của Pynths là USD, EUR, GBP for Forex, S&P 500, Chỉ số HANGSENG, Vàng, Bạc, Hàng hóa về Dầu, BTC, ETH, LTC cho Tiền điện tử.

Lý do đằng sau việc chọn Polkadot Network là nhờ khả năng tương tác của Polkadot mà chúng tôi có thể dễ dàng di chuyển giá trị của mình từ mạng này sang mạng khác. Nhờ RelayChain của Polkadot, mọi người sẽ có thể khai thác Pynths mà không cần chuyển đổi tài sản tiền điện tử của họ sang tài sản khác. Vì vậy, hệ sinh thái sẽ được mở rộng cho tất cả mạng lưới Blockchain kết nối với Polkadot.

Phần 2: Live Q&A

Q:Nowadays there are a lot of projects that are similar to yours, so what is the real highlight that will become a tool to defeat other competitors

A: Peri finance is going to be on Polkadot, which makes the project different from the competitors already.

In addition to that, the dApp will add NFT synthetic assets and leveraged Synthetic asset up to 20x.

This will attract all arbitragers and traders from all different blockchain network via Relaychain on Polkadot.

 

Q: A partnership is essential for Adoption, so can you tell us what partners you have now and in the future ?

A : We have a lot of investors back on us including LD Capital, OneBlock, MXC, Ruby Capital, Dasheng Capital and more.

We value the partners who can help the project grow. We will keep add Parachain to the partner groups.

We believe we can make the project successful with our partners.

 

Q: Vast majority of Crypto projects are built just for the sole purpose of amassing wealth for themselves. So, I want to know the value you aim to add to crypto industry that will bring greater abundance to the industry?

A :We can emphasize enough usability for all our staker’s; transparency, accessibility in DEX. Also we are committed to bring traditional financial products to crypto space and make them available to everyone although we have a long way to go to help those not familiar with Defi technology or financial knowledge.

PERI team will not finish the journey with PERI Finance alone. Based on the experience and technology gained through PERI Finance, we will strive to achieve a more transparent financial system so that all types of users can access Defi.

 

Q : How secured is 𝗣𝗲𝗿𝗶 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲’s smart contracts code, did you ever audit it via any third party? What has been the biggest challenge you have faced in your project development?

A : We are well aware that there are some hackings and exploits happening on other Defi project. We have all our smart contracts audited by 3rd party. We are focusing on adding protection codes to the smart contracts for all known issues. The biggest challenge on dev is to add more developers to speed up the development. I believe every project is facing same issues as us.

 

Q : Is your team economically capable of running this project? Do you have enough funding to develop it? Can you tell us how the profit is generated by your project?

A: The private fund raising round will be finished next week. But the round is already oversubscribed and we are selecting investors who can add values to the project. I believe we can make out project successful with the fund. When the project is successful, I believe there are planty of ways to make the project profitable.

Phần 3: Minigame

Câu 1: How many partners does Peri Finance currently have? (Hiện Peri Finance có tổng cộng bao nhiêu đối tác?)

 1. 11
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 • C 18

Câu 2: When will DAO be released? (DAO được ra mắt vào thời điểm nào?)

 • Tháng 5/2021

Câu 3: Lists 4 features of the Peri project (Hãy kể tên 4 tính năng mà dự án Peri mang đến)

 • POOL, PERI.Exchange, PERI.Asset, PERI.DAO

Câu 4: “Pynths” is an acronym for which phrase? (“Pynths” là chữ viết tắt của cụm từ nào?)

 • PERI Synthetic Assets

Câu 5: What critical problems does Peri Finance solve that existing solutions are not solving? (Peri Finance giải quyết được những vấn đề quan trọng nào mà các dự án hiện tại chưa giải quyết được?)

 • PERI Finance cung cấp các giải pháp đối với các vấn mà các dự án Defi trên Ethereum đang đối mặt bao gồm phí GAS cao đến mức phi lý, tốc độ giao dịch chậm và khả năng xảy ra các cuộc tấn công khác nhau như front running và flash loan

Câu 6: What motivates the project choose liquidity Polkadot Network? (Vì sao dự án lại chọn mạng lưới thanh khoản Polkadot?)

 • Lý do đằng sau việc chọn Polkadot Network là nhờ khả năng tương tác của Polkadot mà chúng tôi có thể dễ dàng di chuyển giá trị của mình từ mạng này sang mạng khác. Nhờ RelayChain của Polkadot, mọi người sẽ có thể khai thác Pynths mà không cần chuyển đổi tài sản tiền điện tử của họ sang tài sản khác. Vì vậy, hệ sinh thái sẽ được mở rộng cho tất cả mạng lưới Blockchain kết nối với Polkadot.

Câu 7: List the name of the partner of the project from Vietnam  (Kể tên đối tác của dự án đến từ Việt Nam)

 • BTA Ventures

Câu 8: What is PERI Synthetic Assets? (PERI Synthetic Assets là gì?)

 • là tài sản tổng hợp của Forex, Chỉ số, Hàng hóa và Tiền điện tử trong thị trường tài chính truyền thống.

Câu 9: Do Peri Finance have any NFT related products? If so, please name it (Peri Finance có sản phẩm nào liên quan đến NFT hay không? Nếu có, hãy kể tên)

 • Có. NFT synthetic asset

Câu 10: Name and position of the guest in today’s AMA (Kể tên và chức vụ của khách mời trong buổi AMA hôm nay)

 • Gareth Bowles