PolkaDomain Overview

Date: 06 Apr 2021
Author: @Hung Tran _ Harry

 

The Problem:

The Domain is like the address on digital life. When the internet began, the demand for domains had been only soaring, and

PolkaDomain tries to make blockchain-based domains more accessible and convenient via PolkaDot.

Fundamentals:

1/ Supply the domain on PolkaDot – with the plan to integrate with DNS (not yet confirm)
2/ Have a smart contract and cross-chain network
3/ With a domain, PolkaDomain treat it like NFT so user can exchange.
4/ User can use the domain as hexadecimal wallet addresses to make on-chain transactions on PolkaDot

Competitors:

1/ GoDaddy: traditional domain supplier with the disadvantage when the small group could purchase lots of domains first then make the price unreasonable.

2/ ENS: the domain supplier with extension .eth and .test (all of the services built on Ethereum blockchain). And the registration prices are set based on the extension’s number of characters.

3/ Unstoppable Domain: likes as ENS, supply domains with extension .crypto (ETH based) and .zil (on Zilliqa).

The cost of registration belonged to the number of characters and once-time purchasing. Some of the exclusive domains will be sold at a premium rate.

Tokenomic

1/ Token: #NAME

This token server is a utility token for facilitating payments and governance inside the Polka.Domain ecosystem.

Mining method: not yet information
#NAME token will be used for:
– Registration fee
– Renewal fee
– Domain auction
– Domain exchange
– NFT and market place fees

NAME staking will give a chance to user access to exclusive domain name first.

2/ Token Metrics Summary:
Maximum supply: 10,000,000 #NAME
Total amount raised: $450,000
Initial market-cap on launch: $66,000
Strategic Round: $400,000 to be raised with the price is $0.16
Public Round: $50,000 to be raised with the price is $0.4 (x2.5 compared with Strategic)

Polkadomain

Polkadomain summary

TGE/Listing:

N/A – on crawling process

Team:

N/A – on crawling process

Advisor:

N/A – on crawling process

Partner / Backers:

Graph – GRT coin (Flowchart Polkadomain)

Ecosystem:

PolkaDot and cross-chain

Remark:

The good project with the must-have needed when digitalizing anything.

After auction domains, user can make it to NFT as a hot trend currently and exchange it is on their marketplace.

Furthermore with backed support from the graph and having smart contract and cross-chain deployed, the token will be FOMO as much.

In another hand, the team – advisor – partner are not published yet and the ROI official is small (x2.5?), DNS integrating not confirm.

Score: 4/5

Reference

Medium
Website
TelegramANN:
Telegram
Twitter
Github
Docs

Update

Polkadomain closes the $400K Strategic Round with participation from NGC Ventures, SparkDigitalCapital, LinkPAD, and MetaConstant.

 

Bản dịch tiếng Việt

Fundamentals:

1/ Cung cấp dịch vụ domain trên nền tảng Polkadot – sau đó sẽ tích hợp vô lại DNS
2/ Có cung cấp smart contract, cross-chain network

3/ Với domain được tạo / cung cấp bởi PolkaDomain sẽ được xem như là một NFT và có thể trao đổi, mua bán, trên nền tảng market place của PolkadDot

4/ Dự án đã xây dựng xong testnet và các communication channel chỉ mới thành lập trong cuối tháng 03.

Competitors

1/ GoDaddy: đối thủ truyền thống của dịch vụ cung cấp tên miền. Với khuyết điểm là một nhóm người dùng có thể thu mua số lượng lớn các tên miền trước và sau đó bán với giá cao.

2/ ENS: đối thủ tạo tên miền với đuôi .eth và .test. Giá của tên miền sẽ phụ thuộc vào số lượng kí tự sử dụng của domain

3/ Unstoppable Domain: giống như ENS, cung cấp các tên miền đuôi .crypto (trên nền tảng ETH) và .zil (trên nền tảng Zilluqua), tên miền cũng được bán dựa theo số lượng kí tự, và bán on/off.

Với các tên miền đặc biệt (đẹp, có brand) thì sẽ bán với giá cao.

Tokenomic

1/ Token: #NAME
Phương thức đào token: chưa update từ channel

Việc đăng kí tên miền, hoặc renewal thì sẽ cần sử dụng token #NAME
NFT và phí mua bán NFT domain trên market place sẽ phải trả bằng #NAME

Staking: với một lượng lớn stake #NAME trong một thời gian dài để có thể sở hữu các tên miền giá trị -> tính năng rất hay

2/ Maximum supply: 10,000,000 NAME
Total amount raised: $450,000
Initial cap on launched: $66,000
Strategic round: $400,000 (chưa close)
Public round: $50,000

Các thông tin về supply và round raise mới update trên channel vào 05 Apr 2021

TGE/Listing

Chưa thấy update trên web/channel

Team

Chưa thấy thông tin – đang crawling

Advisors

Chưa thấy thông tin – đang crawling

Partners / Backers

Có the Graph – GRT coin
Được shill bởi Micro Strategy

Ecosystem

PolkaDot và có deploy công nghệ blockchain

Remark:

Đây là một dự án nhằm phân phối các tên miền bằng nền tảng blockchain sau đó sẽ tích hợp các tên miền này với phương pháp truyền thống DNS.

Các tên miền khi được phân phối (mua bán) trên nền tảng Polkadot sẽ được xem như là các NFTs.

Khi đăng kí mua các tên miền sẽ phải kết nối ví của người dùng (ví hexa) cần phải stake 100PD token để đặt cọc lúc đăng kí. Các token sẽ được unstake khi người dùng sở hữu tên miền.
Công nghệ:
Trong đó có back end là của the Graph (GRT) một dự án khá nổi trội và được đẩy lên nhiều với quỹ mua vô (có Micro Strategy cũng đang shill con the Graph)

Dự án này tiềm năng với việc tên miền như là một tài sản, một NFT (Đu theo trend NFT) và có thể mua bán dễ dàng qua nền tảng Polkadot. Được chống lưng là the Graph và cũng có công nghệ cross chain (trend sau của NFT).
Điểm bất lợi: token PD (PolkaDomain) chỉ dùng trong việc deposit – đặt cọc tên miền, và transaction có thể sẽ không cần đồng này lưu thông nhiều.

Dự án phụ thuộc vô tốc độ phát triển của PolkaDot và hiện tại chưa thấy đề cập đến việc có tích hợp được với DNS hay không.

Score: 4/5

Reference

Medium
Website
TelegramANN:
Telegram
Twitter
Github
Docs

Update

Polkadomain thông báo gọi vốn thành công $400K vòng bán Strategic Round với sự tham gia của NGC Ventures, SparkDigitalCapital, LinkPAD, and MetaConstant.

 

BTA Ventures