QuikNode Overview

Date: 14/04/2021
Author: @Vuong Dung
Review: @namlee2u @cuongvn08

quiknode

 

QuikNode is a Blockchain node for dApps & developers. Access ETH, BTC, BSC, MATIC or xDAI data instantly via API. Infra & tools to build, test, and scale your #Web3 app.

QuikNode saves valuable time getting to market while taking away the headache of node maintenance and synchronization. It’s a valuable tool in every dApp developer’s arsenal that was created by developers for developers.

The problems:

As hot as the blockchain space appears to be these days, it’s still far from simple to get a decentralized application reliably up and running.

The NFT boom and rising cryptocurrency prices have brought more attention to applications running on the blockchain, but the dominant cloud service platforms aren’t quite ready to make a full commitment to the needs of these budding developers.

So QuikNode was born to provide the fastest and most stable blockchain nodes and APIs for developers. QuikNode makes it simple to power your blockchain applications and scale up as you grow. From elastic APIs & dedicated nodes to powerful tools & analytics, all at your command through a simple control panel.

Fundamental:

Lightning-fast Ethereum, Polygon, Bitcoin, BSC & xDai nodes: Get the fastest, reliable, secure, and trusted node and analytic tools.

QuikNode API is your high-performance access to the Ethereum, Bitcoin, and xDai networks: Using this API endpoint, developers can access data on the BTC, ETH, or XDAI blockchains (eg. block info, smart-contract data, accounts…), and use it to build, test, and run Web3 dApps.

Competitors:

Currently, there are 3 main providers of this service: Infura, Alchemy, QuikNode.

Tokenomic:

N/A

Team:

QuikNode is a multinational team with over 40 years of combined experience managing datacenters, high-speed networks, and distributed systems.

1.Alex Nabutovsky (Operations): Co-founder & co-CEO of QuikNode. Makes sure the ship runs tight and on time.
2.Auston Bunsen (Engineering): Co-founder and co-CTO of QuikNode. Executing on vision.
3.Dmitry Shklovsky (Product): Co-founder and co-CEO of QuikNode. Dreaming up products and talking to customers.
4.Doug Keeney (Marketing): Creating dank memes, fire tweets, and Reddit posts for QuikNode.
Ilya Nabutovsky (Infrastructure): One-man dev-ops team. Spinning up nodes, bouncing servers, and more.
5.Manuel Kreutz (Engineering): Co-founder and co-CTO of QuikNode. Keeping response times fast.
6.Sahil Sen (Evangelist): Our resident educator, spreading the gospel on ethereum awesomeness and blockchain capabilities.

Advisor:

N/A

Partner:

Trusted by customers:Analytics: Blep Analytics, Dune Analytics,…
NFTs: Rarible, Avastarts, NonFungible.com,
Trading: UnitCrypt, YellowCard, CoinSummer,…

Investor:

Raised 500.000 at Angel
Raised an undisclosed amount / Seed from SoftBank

Reference:

Website
Twitter
Discord
Medium

Update:

QuikNode deploys global Node RPC service for Binance Smart Chain to support the growing number of users, developers and dApps using the BSC network!

Bản dịch tiếng Việt

QuikNode là dịch vụ Blockchain dành cho dApps & nhà phát triển. Truy cập dữ liệu ETH, BTC, BSC, MATIC hoặc xDAI ngay lập tức thông qua API. Inra và các công cụ để xây dựng, kiểm tra và mở rộng ứng dụng # Web3 .

QuikNode tiết kiệm thời gian quý báu để đưa ra thị trường trong khi loại bỏ cơn đau đầu về bảo trì và đồng bộ hóa nodes. Đây là một công cụ có giá trị trong kho công cụ của nhà phát triển dApp, được các nhà phát triển tạo ra cho các nhà phát triển.

Vấn Đề

Không gian blockchain nóng như hiện nay, vẫn còn lâu mới đơn giản để thiết lập và chạy một ứng dụng phi tập trung một cách đáng tin cậy.

Sự bùng nổ của NFT và giá tiền điện tử tăng cao đã thu hút nhiều sự chú ý hơn đến các ứng dụng chạy trên blockchain, nhưng các nền tảng dịch vụ đám mây vẫn chưa sẵn sàng thực hiện cam kết đầy đủ cho nhu cầu của các nhà phát triển mới chớm nở này.

Vì vậy QuikNode được sinh ra để cung cấp các nodes và API blockchain nhanh nhất và ổn định nhất cho các nhà phát triển. QuikNode giúp đơn giản hóa việc cung cấp sức mạnh cho các ứng dụng blockchain và mở rộng quy mô khi phát triển.

Từ các API linh hoạt và các nodes chuyên dụng đến các công cụ và phân tích mạnh mẽ, tất cả đều theo lệnh của bạn thông qua một bảng điều khiển đơn giản.

Thông tin cơ bản

Lightning-fast Ethereum, Polygon, Bitcoin, BSC & xDai nodes: Nhận các công cụ phân tích và node nhanh nhất, an toàn và đáng tin cậy.

QuikNode API là quyền truy cập hiệu suất cao của bạn vào mạng Ethereum, Bitcoin và xDai: Sử dụng điểm cuối API này, các nhà phát triển có thể truy cập dữ liệu trên blockchain BTC, ETH hoặc XDAI (ví dụ: thông tin khối, dữ liệu hợp đồng thông minh, tài khoản .. .), và sử dụng nó để xây dựng, kiểm tra và chạy các dApp Web3.

Đối thủ cạnh tranh

Hiện tại, có 3 nhà cung cấp chính của dịch vụ này là Infura, Alchemy, QuikNode.

Tokenomic:

N/A

Đội ngũ

QuikNode là một nhóm  ập hợp các thành viên từ nhiều quốc gia với hơn 40 năm kinh nghiệm quản lý trung tâm dữ liệu, mạng tốc độ cao và hệ thống phân tán.

1.Alex Nabutovsky : Đồng sáng lập & đồng Giám đốc điều hành của QuikNode. Đảm bảo dự án chặt chẽ và đúng giờ.
2.Auston Bunsen (Kỹ thuật): Đồng sáng lập và đồng CTO của QuikNode. Thi công trên tầm nhìn.
3.Dmitry Shklovsky (Sản phẩm): Đồng sáng lập và đồng Giám đốc điều hành của QuikNode. Mơ ước về sản phẩm và nói chuyện với khách hàng.
4.Doug Keeney (Tiếp thị): Tạo meme, tweet và chỉnh sửa lại các bài đăng cho QuikNode.
Ilya Nabutovsky (Cơ sở hạ tầng): Nhóm nhà phát triển một người. Quay vòng các node, phả hồi máy chủ và hơn thế nữa.
5.Manuel Kreutz (Kỹ thuật): Đồng sáng lập và đồng CTO của QuikNode. Giữ thời gian phản hồi nhanh chóng.
6.Sahil Sen : Nhà giáo dục thường trú, truyền bá về sự tuyệt vời của ethereum và các khả năng của blockchain.

Cố vấn:

N/A

Đối tác:

Trusted by customers:Analytics: Blep Analytics, Dune Analytics,…
NFTs: Rarible, Avastarts, NonFungible.com,
Trading: UnitCrypt, YellowCard, CoinSummer,…

Đầu tư:

Gọi vốn thành công  500.000 từ nhà đầu tư thiên thần
Đã huy động số tiền không được tiết lộ / Hạt giống từ SoftBank

Reference:

Website
Twitter
Discord
Medium

Cập nhật:

QuikNode triển khai dịch vụ Node RPC toàn cầu cho Binance Smart Chain để hỗ trợ ngày càng nhiều người dùng, nhà phát triển và dApp sử dụng mạng BSC!

 

BTA Ventures