Showcase Overview

showcase

Fundamentals:

Showcase is the platform to connect artists and fans to help the artist monetize and become more impact on society.

The more artist contributes to fans, the more money they can receive. The creator will create the badges (likes the products) it can be sponsored by the brand and then spread out this badge to their fans.

Badges are fully protected by blockchain technic and can not be duplicated or cheated.

Competitor:

Look likes the gallery for NFT trading, so almost the NFT market places are their competitor.

OpenSea, Rarible, SuperRare, Atomic Market, Myth Market, BakerySwap, KnowOrigin…

Tokenomic:

N/A

Not having any information about tokenomics.
Has been introduced on Coinlist.

TGE/Listing:

Not having any information – crawling

Team:

Not having any information – crawling

Partner:

OpenSea – Top 1 NFT market place

Matic

0Chain

Investors:

Had been invested by Genesis Block Venture – Genesis Block Ventures (GBV) is a full-service investment company closely working with Genesis Block HK, Asia’s leading digital asset over-the-counter (OTC) trading center.

Reference:

Website
LinkedIn
Github
Telegram Ann Channel
Twitter
Telegram

Remark:

The impressive idea with building the connection and reward system to creator / KOL, lots of challenges facing with traditional digital marketing and it look like the NFT market (premium).

At this time we have lots of NFT markets and they don’t have the sales unique point technical to keep the hype after the NFT trend.

Bản dịch tiếng Việt:

Nền Tảng:

Bạn đang là họa sĩ, là nhà sáng tác, bạn đang lo lắng khi vừa muốn tạo ra nhiều sản phẩm nhưng sợ bị sao chép, bạn nghe đến NFT trend và bạn muốn có thêm nhiều tác phẩm NFT như vậy nữa ?

Showcase chính là đáp án bạn cần. Một platform dùng để kết nối các nhà sáng tác và fan của họ nhằm giúp các nhà sáng tác có thể kiếm thêm thu nhập từ việc tạo ra nhiều tác phẩm hơn để mang đi giao dịch.

Càng nhiều tác phẩm đưa đến cộng đồng, càng nhiều tiền bạn có thể kiếm, nghe hấp dẫn không nào ?

Các nhà sáng tác sẽ tạo các badges (những tác phẩm sau khi được đóng gói) – các tác phẩm này có thể được tài trợ bởi các nhãn hàng và sau đó thông báo đến với các fan của mình về badge đó nhằm bán chúng cho cộng đồng.

Các badges hoàn toàn được bảo vệ và mã hóa bởi công nghệ blockchain và qua đó nó sẽ không thể bị sao chép hay lừa đảo.

Đối thủ cạnh tranh:

Giống như một nền tảng giao dịch tập trung cho NFT, nên đối thủ của showcase là các marketplace NFT ở thời điểm hiện tại. Trong đó có các tên nổi bật như OpenSea, Rarible, SuperRare, Atomic Market, Myth Market, BakerySwap, KnowOrigin…

Tokenomic:

Hiện chưa có thông tin về token, tuy nhiên đã được giới thiệu trên Coinlist trong danh sách mùa đông 2021 (dự tính quý 3, quý 4 2021)

TGE/Listing:

Vẫn chưa có thông tin

Team:

Vẫn chưa có thông tin

Partner:

OpenSea – Nền tảng giao dịch NFT hàng đầu

Matic

0Chain

Nhà đầu tư:

Đã được đầu tư bởi Genesis Block Venture – là một công ty đầu tư trong hệ gia đình Genesis Block HK, dẫn đầu về khối lượng giao dịch các sản phẩm mã hóa.

Tài liệu tham khảo:

Website
LinkedIn
Github
Telegram Ann Channel
Twitter
Telegram

Đánh giá:

Đây là một dự án ấn tượng với nhiều tiềm năng, khi tạo ra kết nối chặt chẽ hơn giữa các nhà sáng tạo và fan của họ.

Tuy nhiên dự án cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với lĩnh vực marketing truyên thống (với các agency lớn, cung cấp đầy đủ dịch vụ từ planning tới triển khai).

Thêm vào đó với việc phát triển như một marketplace dành cho NFT, vào thời điểm hiện tại Showcase chưa được trang bị một công nghệ nổi trội nào để có thể duy trì bản thân mình trong thị trường để tồn tại sau trend NFT.

BTA Ventures