Standard Tech-BTA Ventures Meetup Series Recap

BTA Ventures hosts 

Standard Tech Meetup 

at Blog Tiền Ảo Community

(Livestream)

Standard

21/04/2021

20PM +7 GMT

Speakers and Guest:

-Mr. Dixon Wong – Product Owner from Standard Tech

Daniel Pham – Content Writer from BTA Ventures

Lily – Head of Marketing from BTA Ventures

 

All questions answered by Dixon Wong

 

Question 1?

 

Impressed by the fact that Standard Protocol was awarded a grant from the Web3 Foundation! Was it a difficult process and what was required from you to pass all the milestones? 

 

Answer:

It’s not difficult for us to go through this process because our founder, Kang, is really good at coding, and he has a complete solution for the Oracle model also some other parts in our Github strike the voters a lot so, fortunately, we passed. So far based on my understanding, Standard Protocol seems to have one of the most robust oracle designs in the substrate and we are looking forward to building a partnership with other defi in the Polkadot system (or maybe outside it, who knows? 🙂 ) 

 

Question 2?

I understand that standard protocol is a rebase stablecoin project, but do your project also offer passive income like farm, stake and liquidity mining? Or maybe do you have an incentive and reward program for the holder?

Answer:

You can do “traditional” LP farming to earn fees like on UNISWAP by providing liquidity pairs you can stake STND, which, when other people use MTR to redeem their collateral, they will pay interests and STND holder will get a small share you can also be part of the decentralized oracle network, be a validator, to earn rewards by providing information and hence stability to the entire protocol these are the basic ways on “passive earning” for now hopefully we might have more options when the Protocol and its ecosystem is more mature.

 

Question 3?

I read something about your project, and know Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin, so What is the rebase mechanism?

Answer:

So first of all, we are not AMPL despite that we are also called “rebaseable”, we do not rebase on existing supply meaning that, trader holding says $100 of MTR, they have $100 during “rebasing” what we rebase, is indeed the issuance ratio (an inverse of collateralization ratio) which governs how much collateral you need to lock for a certain amount of MTR meaning that whenever rebase happens user who wants to mint MTR will collateralize differently this way, we allow adjusting the price algorithmically, move it towards to the peg, without altering what MTR already owning 

if you can still follow me, this is simply meaning that yes, we are rebasing, but no, we are not “that kind of rebasing” which you have experienced before personally i see rebasing as just a concept indeed, not a specific tech. the team understands this term makes some audience would try to avoid Standard, especially for those who have experienced them in the past but we hope our approach, can at least, justify this concept, and tell everyone that there is a better way to do things worst case, especially for those are still in doubt, our rebaseable stablecoin is collateralized and we 

have an AMM to support collateral liquidation with fairness and transparency all that, is what we believe in Standard Protocol.

 

Question 4?

 

Is it possible in Standard protocol to do MARGIN operations? that is, some lend and borrow mechanism to use in the market?

Answer:

That’s a very good point indeed and i believe this is a fair direction to go. on the economic perspective, once we have something sharing a common and stable value, financial activities will result, and hence lending and borrowing and likely even margins tools etc. i think when Standard ecosystem could develop these, it already means that we have reached a small success in our roadmap. 🙂

 

Question 5?

Many new projects make a good impression at first, but are suddenly abandoned. How can I be sure that Standard Protocol will be around for the long term?

Answer:

In fact, no you can’t. but just like other defi projects, what I suggest is to take a look with the team and check their background. our Founder Kang indeed has quite an impressive background and so does our BD Charlie did have succeeded a number of Defi projects. that being said, don’t have faith in the project, have faith in the team. 🙂

 

——

 

Bản dịch tiếng Việt

 

BTA Ventures chủ trì buổi Live Meetup với Standard Tech Meetup 

tại cộng đồng Blog Tiền Ảo.

(Live Video trực tiếp)

Standard

20 Giờ ngày 21/04/2021

 

Diễn giả và khách mời:

-Mr. Dixon Wong – Product Owner from Standard Tech

Daniel Pham – Content Writer from BTA Ventures

Lily – Head of Marketing from BTA Ventures

 

Các câu hỏi đưa ra được giải đáp bởi anh Dixon Wong, phụ trách dự án Standard Protocol

 

Câu hỏi 1:

Các bạn biết Web3 Foundation rồi đấy, cũng chính là công ty sở hữu, tài trợ và phát triển Polkadot và Standard Protocol cũng được nhận một phần tiền để hỗ trợ thúc đẩy dự án. Bật mí rằng: Web3 Foundation cũng không hề dư tiền, họ chỉ thưởng và hỗ trợ cho những công ty nào XỨNG ĐÁNG. 

Và tại sao công ty Standard Tech nhận được phần thưởng này?

Trả lời:

Thật không khó để chúng tôi vượt qua hết tất cả các vòng thi và nhận một phần thưởng tài trợ từ Web3 Foundation. Ông Kang, là nhà sáng lập của chúng tôi, rất giỏi trong việc lập trình , và ông đã đưa một giải pháp hoàn hảo mới hoàn toàn về Oracle. Chính giải pháp này đã gây được ấn tượng mạnh đối với các lập trình viên ở Github và họ bầu chọn cho chúng tôi thắng. Với sự thiết kế hiện đại của Oracle này, chúng tôi hi vọng có thể hợp tác với các công ty khác trong hệ sinh thái của Polkadot cũng như trên các chuỗi khác.  

Câu hỏi 2:

Tôi biết rằng Standard Protocol là một dự án rebase stable coin nhưng dự án của ông có có đem lại cho nhà đầu tư dòng thu nhập thụ động từ việc farming, staking hay cung cấp thanh khoản hay không? Công ty mình có những chính sách Khuyến khích nhà đầu tư hay chính sách trả thưởng không anh ha? 

Trả lời:

Tất nhiên rồi, dự án này cũng sẽ có chính sách trả thưởng giống như UNISWAP. Các nhà đầu tư sẽ được nhận thưởng khi cung cấp thanh khoản hay khi staking đồng coin Standard của hệ sinh thái chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn có rất nhiều chính sách trả thưởng khác để các nhà đầu tư có thể kiếm thu nhập thụ động khi đồng hành và phát triển cùng chúng tôi(thông qua các hình thức Staking, Validator, Token hold….)

Câu hỏi 3:

Khi tìm hiểu về dự án chúng tôi nhận thấy cụm từ tái cấu trúc stablecoin được thế chấp, vậy cơ chế resbase này nghĩa là gì? 

Trả lời:

Trước hết, chúng tôi không giống như project AMPL cho dù chúng tôi cũng được gọi là “rebaseble” (có thể điều chỉnh), chúng tôi không điều chỉnh (rebase) dựa trên nguồn cung hiện có nghĩa là trader đang giữ $100 MTR họ sẽ có $100 trong quá trình điều chỉnh (rebasing), thứ mà chúng tôi điều chỉnh thực chất là tỉ số bảo chứng (issuance ratio một sự đối lập của chỉ số thế chấp, (collateralization ratio)) thứ xác dịnh bao nhiêu tài sản thế chấp bạn cần khóa cho một lượng xác định MTR trong bất cứ thời điểm nào điều chỉnh xảy ra. 

Những người muốn mint (đúc , để có thêm token) MTR cần phải thế chấp theo một cách khác, chúng tôi chấp nhận điều chỉnh giá về mặt thuật toán, chuyển nó tới giá trị căn bản (the peg) nhưng không cần thay đổi lượng MTR đang nắm giữ. 

Nếu bạn hiểu điều tôi đang nói thì, một cách đơn giản chúng tôi vẫn sử dụng chiến thuật điều chỉnh, nhưng không hẳn là cách mà bạn đang thấy và đang xảy ra ở các platform khác. Về cá nhân tôi tôi nhận thấy, sự điều chỉnh (rebasing) chỉ là một concept thực vậy nó không phải là một công nghệ. Team chúng tôi hiểu thuật ngữ này có thể làm cho thính giả cảm thấy không hào hứng với Standard. Đặc biệt là đối với những ai đã thấy các phương thức điều chỉnh stablecoin trong quá khứ trước đây. Nhưng chúng tôi mong muốn cách tiếp cận của chúng tôi có thể ít nhất tiệm cận tới concept của sự điều chỉnh (rebasing) nhất. Và nói với mọi người rằng đây là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề đang tồn tại và nó vẫn tốt trong trường hợp tệ nhất đặc biệt đối với những ai đang cảm thấy hoài nghi, rebaseable stablecoin (stablecoin có thể điều chỉnh) của chúng tôi dựa trên sự thế chấp. Chúng tôi sẽ có một AMM (sàn tạo lập thị trường tự động) để hỗ trợ cho thế chấp thanh khoản với sự công bằng và minh bạch đó là tất cả những gì chúng tôi tin tưởng vào Standard Protocol.

Câu hỏi 4:

Liệu rằng Standard Protocol có vận hành cơ chế đòn bẩy ? đó là khi chúng ta có thể vay mượn và sử dụng các tài sản vay mượn đó trên thị trường ?

 

Trả lời:

Đó luôn là một ý tưởng hay và tôi tin rằng là một định hướng cần thiết để phát triển. Đối với góc nhìn về kinh tế, một khi chúng ta chia sẻ và sử dụng những tài sản bình ổn, các sản phẩm tài chính sẽ phát triển theo, và do đó việc cho vay và vay mượn giống như đòn bẩy là một ví dụ. Tôi nghĩ rằng khi hệ sinh thái Standard sẽ phát triển các tính năng này, và hiện tại thì chúng tôi đã đạt được một sự thành công nhất định trong quá trình phát triển theo định hướng này.

Câu hỏi 5:

Anh cũng biết đó, có nhiều dự án ra mắt rất hoành tráng, rất ấn tượng xong rồi đột nhiên họ ngừng và bỏ dự án. Làm sao chúng tôi chắc chắn rằng dự án của các anh sẽ dài hạn? 

 

Trả lời:

Giống như bao cái dự án defi khác, tốt nhất bạn nên nghiên cứu kỹ về dự án cũng như về đội nhóm sáng lập. Anh Kang, nhà sáng lập của chúng tôi và anh Charlie, người phụ trách về phát triển kinh doanh, cả 2 đều có background rất tượng. Hãy đặt niềm tin vào đội chúng tôi. 😀 

BTA Ventures