Terra’s exclusive community partner in Vietnam

Thông báo về việc trở thành đối tác cộng đồng độc quyền của Terra tại Việt Nam

Announcement of becoming Terra’s exclusive community partner in Vietnam (English below)

Từ ngày 30/03/2021, Terra và Blogtienao (BTA) đã đi đến thỏa thuận hợp tác xây dựng cộng đồng toàn diện. Theo thỏa thuận, BTA vinh dự là đối tác cộng đồng độc quyền của Terra tại Việt Nam, cập nhật những thông báo mới nhất, nhanh nhất, chính xác nhất về những dự án khổng lồ sắp tới của hệ sinh thái Terra, phục vụ đa dạng các hoạt động đầu tư phát triển dự án của Terra, cũng như quyền lợi nắm bắt thông tin của những người chơi Crypto Việt Nam. Các nhu cầu hợp tác, đầu tư sẽ được tăng cường trao đổi để hai bên cùng phối hợp một cách hiệu quả trong thời gian tới. Đây là bước khởi đầu tốt đẹp, đánh dấu sự kết nối và hợp tác thành công giữa BTA và các dự án hàng đầu thế giới, góp phần thúc đẩy hơn nữa vào sự phát triển cộng đồng chung Crypto Việt Nam.

 

 

Terra là một stablecoin phi tập trung có khả năng mở rộng và thu hẹp nguồn cung cấp nhằm hướng đến ổn định giá đơn vị, một nền tảng tài chính phi tập trung tiên phong trong xu hướng defi gần đây được đầu tư bởi Binance Labs và các sàn giao dịch rất lớn khác trên thế giới như Upbit, Huobi Capital, OKEx.

Blogtienao (BTA) là một trong những crypto community lớn nhất Việt Nam hiện nay, ngoài việc cung cấp những thông tin cơ bản bổ ích cho những người mới tham gia, BTA còn rất chú trọng việc cập nhật thông tin của các dự án, đưa đến cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn cho cộng đồng.

Vì một cộng đồng vững mạnh, lâu dài. BTA rất vinh dự được trở thành đối tác phát triển cộng đồng độc quyền của Terra. Mọi người chắc còn nhớ LUNA đã xx thế nào sau khi lên sàn, người anh em ANCHOR cũng không hề kém cạnh.

Cùng follow Terra Vietnam để là những người đầu tiên cập nhật tin tức của đại dự án này tại: https://t.me/terra_vietnam

#Terra#TerraVietnam#Blogtienao#Partnership#Exclusivepartner

English version

From March 30, 2021, Terra and Blogtienao (BTA) reached a comprehensive community building cooperation agreement. Under the agreement, BTA is honored to be Terra’s exclusive community partner in Vietnam, updating the latest, fastest and most accurate announcements about the upcoming giant projects of the Terra ecosystem, serving diverse Terra’s investment and development activities, as well as the information capture interests of Vietnamese Crypto players. The needs for cooperation and investment will be strengthened and exchanged for the two sides to cooperate effectively in the coming time. This is a good start, marking the successful connection and cooperation between BTA and the world’s leading projects, contributing to further promoting the development of the Vietnamese Crypto community.

Terra is a decentralized stablecoin capable of expanding and narrowing the supply to stabilize unit prices, a decentralized financial platform pioneering a recent defi trend invested by Binance Labs and Other very large exchanges in the world such as Upbit, Huobi Capital, OKEx.

Blogtienao (BTA) is one of the largest crypto communities in Vietnam today, in addition to providing useful basic information for new entrants, BTA also focuses on updating project information, lead to a deeper overview of the community.

For a strong, long-term community, BTA is honored to become Terra’s exclusive community development partner. Have you remember how LUNA was after IEO, the brother ANCHOR is not inferior.

Follow Terra Vietnam to be the first to update the news of this great project at: https://t.me/terra_vietnam

# Terra # TerraVietnam # Blogtienao # Partnership # Exclusivepartner